Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkole Nr 235 "Tęczowe Przedszkole"

Przedszkole Nr 235 "Tęczowe przedszkole" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej [nazwa jednostki/osoby prawnej].

 • Data publikacji strony internetowej: [2011-06-27]
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2021-03-17]

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 2. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 3. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 4. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 5. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 6. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyr. Teresa Janek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 810 59 08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo - skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dn. 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Placówka mieści się przy ul. Chroszczewskiej 3/5, wejście do przedszkola od ul. Grenadierów.

Najbliższy przystanek autobusowy:

 • 135, 311 Osiedle Majdańska - Olszynka Grochowska znajduje się w odległości 100m, Szpital Grochowski - Ratusz, Pl. Hallera około 500m
 • 141, 143, 188, 523 Aleja Stanów Zjednoczonych, Osiedle Majdańska - Olszynka Grochowska znajduje się w odległości 300m, Aleja Stanów Zjednoczonych, Osiedle Majdańska- Centrum.
 • 9, 24 Grenadierów - Gocławek znajduje się w odległości 600m, Grenadierów - Okęcie, Nowe Bemowo.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Najbliższe oznakowane miejsca parkingowe znajduję się za Stacją Pogotowia.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

 • Wejście na teren placówki od ul. Grenadierów przez furtkę otwieraną domofonem.
 • Wchodząc do Przedszkola należy pokonać 8 stopni schodów wejściowych
 • Wejście dla rodziców z podjazdem od strony ogrodu przedszkolnego poprzez drugą furtkę i  teren gr. I.
 • Z wejścia dla rodziców jest możliwość dotarcia do gabinetu kierownika administracyjno - gospodarczego oraz Gabinetu Wicedyrektora, Pokoju nauczycielskiego i logopedy. 
 • Budynek jest dwupoziomowy, posiada cztery wyjścia ewakuacyjne. Posiada korytarz oraz schody prowadzące do szatni i piwnicy oraz I piętro. W korytarzu znajdują się standardowe przejścia z dostępem do sal grupowych, z których na poziomie parteru może korzystać osoba niepełnosprawna.
 • W budynku znajduje się sześć sal grupowych dla dzieci wyposażonych w toalety, trzy toalety dla personelu, szatnia dla dzieci i pomieszczenia gospodarcze. Na poziomie - 1 jest zlokalizowana szatnia dla grup II, III, IV, V, VI i pomieszczenia gospodarcze. Zejście po schodach.
 • Szatnia gr. I - wejście od ogrodu przedszkolnego.
 • Aby dostać się do sal grup III, IV, V i Gabinetu Dyrektora należy wejść schodami na I piętro.
 • W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
 • Budynek placówki nie posiada rozwiązań architektonicznych typu:
  • pochylni,
  • platform,
  • pętli indukcyjnych,
  • informacji głosowych,
  • windy dla osób niepełnosprawnych, natomiast od strony placu zabaw gr. I znajduje się podjazd dla wózków.
 • Warunkiem wejścia do przedszkola z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku przedszkola z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Aplikacje mobilne

 Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 22, wrzesień 2020 11:05 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22, wrzesień 2020 11:10 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22, wrzesień 2020 11:11 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22, wrzesień 2020 11:49 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 14, marzec 2021 19:14 Małgorzata Trojanowska
Artykuł został zmieniony. niedziela, 14, marzec 2021 19:22 Małgorzata Trojanowska
Artykuł został zmieniony. środa, 17, marzec 2021 19:38 Małgorzata Trojanowska
Artykuł został zmieniony. środa, 17, marzec 2021 19:46 Małgorzata Trojanowska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23, marzec 2021 08:23 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23, marzec 2021 08:43 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23, marzec 2021 08:45 Super User