Status prawny przedszkola

 

Przedszkole Nr 235 „Tęczowe Przedszkole”  jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym.

 

Przedszkole działa na podstawie:

 

1. Zaświadczenie nr 38/97 z dnia 09.10.1997r.

2. Akt nadania nazwy „Tęczowe Przedszkole” z dnia14.10.2002r.

3. Statutu Przedszkola.

4. Ustawa z 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.) 

5. Ustawa z 14 grudnia 2016r. - Przepisy wprowadzajace ustawę - Prawo Oswiatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60)

5. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tj. Dz. Urzędowy z 2016r. poz. 1943. z późn. zm.).

6. Rozporzadzenia wykonawcze Ministra Edukacji Narodowej.

 

Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Organ prowadzący powierza stanowisko dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu na podstawie rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 27, czerwiec 2018 08:40 Małgorzata Trojanowska
Artykuł został zmieniony. piątek, 13, lipiec 2018 18:12 Małgorzata Trojanowska