Kompetencje

Nasze przedszkole jest przedszkolem przyjaznym i otwartym na potrzeby dzieci a także rodziców.

Wychowankom zapewniamy dobrą opiekę, wszechstronny rozwój w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa oraz ciekawe zajęcia edukacyjne, poznawanie świata poprzez doświadczanie i zabawę pod kierunkiem wykwalifikowanych nauczycieli.

Pamiętamy, iż każde dziecko jest odrębną, niepowtarzalną jednostką. Pomagamy mu rozwinąć jego własny potencjał twórczy i poznawczy.

Uczymy wrażliwości na drugiego człowieka, wiary we własne siły, umiejętności współżycia z ludźmi oraz w zgodzie z naturą.

Nasze dzieci objęte są opieką logopedy i psychologa. Współpracujemy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając dzieciom i rodzicom, w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.

Podejmujemy wiele działań na rzecz naszych wychowanków i przedszkola. Organizujemy różnorodne warsztaty stymulujące rozwój dzieci, zapraszamy ciekawych ludzi oraz organizujemy wiele wycieczek.

Na terenie przedszkola raz w miesiącu odbywają się koncerty muzyczne oraz wystawiane są teatrzyki.

Integrujemy środowisko rodzinne i lokalne poprzez organizowanie festynów rodzinnych. Tradycją naszego przedszkola są  przedświąteczne spotkania dzieci, rodziców i nauczycieli, dzieci przygotowują jasełka Bożonarodzeniowe i spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka.

 

Naszym podopiecznym, umożliwiamy udział w  zajęciach rytmika i nauce języka angielskiego.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.