STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Pobierz dokument pdf

Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Nr 235 "Tęczowe Przedszkole" w Warszawie

KONTAKT

ul. Chroszczewska 3/5

04-068 Warszawa

Dzielnica: Praga Południe

Województwo: Mazowieckie

telefon/ faks: 0-22 810 59 08

NIP 113-19-11-464

strona www: https://235.przedszkole.waw.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

"Inspektorem Ochrony  Danych Osobowych w Przedszkolu nr 235 "Tęczowe Przedszkole" jest p. Krzysztof Piela, tel. 222 770 778 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.."

Przedmiot działalności

Przedszkole nr 235 w równej mierze pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące skierowane do dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Przedszkole realizuje cele określone w ustawie Prawo Oswiatowe oraz przepisach wydawanych na jej podstawie a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego:

1)      wspomaga dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2)      buduje system wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3)      kształtuje u dzieci odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4)      rozwija umiejętności społeczne dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5)      stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6)      troszczy się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęca do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7)      buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8)      wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętność wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)      kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postaw patriotycznych;

10)  zapewnia dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

Praca dydaktyczno - wychowawcza oparta jest na Programie "Od zabawy do nauki"- Program wychowania przedszkolnego - dobre praktyki - praca zbiorowa zgodna z Podstawą programową.

Przedszkole Nr 235 jest czynne od poniedziałku do piątku od 7:00 do 17:00